Kocha, lubi, pasuje (2023-)

Opis serialu

Single i singielki tworzą wizerunek idealnego dla siebie partnera. Następnie spotykają siedmiu kandydatów, którzy spełniają te wymagania, więc kwestią decydującą okaże się charakter.

Następne sezony już wkrótce