Polska z góry. Nad wodą (2021-)

Opis serialu

O wodzie wciąż myśli się jako o zasobie dostępnym bez żadnych ograniczeń. Tymczasem z jednej strony coraz częściej występują susze i niskie plony, z drugiej zaś - ulewy i lokalne podtopienia, a także zakazy kąpieli ze względu na zanieczyszczenia. Polacy odczuwają skutki zmiany klimatu, ale nie wiedzą, że naturalne, zdrowe rzeki mogą nas uratować przed ekologiczną katastrofą. Program ukazuje piękno polskich rzek, jezior i innych akwenów. Uświadamia też widzom mechanizm obiegu wody w krajobrazie: jego przyczyny, przebieg i skutki. Swoją wiedzą dotyczącą tych zagadnień podzieli się prof. Artur Magnuszewski, polski hydrolog, naukowiec i pasjonat żeglarstwa śródlądowego oraz morskiego.

Następne sezony już wkrótce